Muhammad Hazim bin Muhamad Hashim

Saya telah mengambil tuisyen di pusat tuisyen tetapi tidak membantu dalam banyak perkara kerana ada yang tidak faham, pelajar lain sudah faham. Oleh itu, saya mengambil tuisyen persendirian supaya mudah untuk bertanya. Saya mendapat keputusan yang baik di dalam SPM 2018. Sekarang saya mengikuti pengajian pengurusan di Universiti Malaya. Terima kasih homeon9tuition tutors. Jasa mu ku kenang kerana di terima ke UM.